Analiza możliwości zwiększenia celu 20%-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji cz II emisja CO2Liese Peter  Nie możemy redukować celów UE. Walkę ze zmianami klimatycznymi trzeba  traktować jako priorytet. Konieczne jest rozwiązanie problemu z paliwami kopalnymi  poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Istotny jest kompromis  merytoryczny między celami 20% i 30% redukcji. Proponuje się zwiększyć cel  klimatyczny UE z 20% do 25%, w przypadku kiedy zauważalne będą wysiłki innych  państw, zwiększyć ten cel do 30%. Brazylia zobowiązała się do redukcji emisji o  36-39%. Bardzo duże inwestycje Chin są w odnawialne źródła odnawialne.  Zaangażowanie w energię odnawialną zwiększy ilość miejsc pracy. Należy najpierw  skupić się na efektywności energetycznej, następnie na celu redukcji emisji  CO2 o 30%.  Konieczne jest osiągnięcie kompromisu.

Prodi Vittorio  Konieczne jest znalezienie międzynarodowego porozumienia wiążącego cele redukcji  emisji dla wszystkich stron. Istotna jest redukcja emisji o 80-95% do 2050. Niezbędna  jest zmiana podejścia do gospodarki bezemisyjnej. Ważne jest badanie i  monitorowanie wpływu gazów cieplarnianych na zdrowie publiczne i środowisko  przyrodnicze. Trzeba stworzyć inne środki niż ETS np. wprowadzenie podatku  kompensowanego przez cła. Należy przeprowadzić analizę logiki od chwili obecnej  do 2050 roku.

Lepage Corrine  Konieczne jest zmniejszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 30% i więcej.  Po katastrofie w Japonii nastąpi nowe „rozdanie kart”, nowa rzeczywistość. Widoczna  jest zmiana opinii publicznej. Wzrosło przeświadczenie ludności o wartości aspektów  środowiskowych. Kwestią pilną jest skierowanie inwestycji w zieloną gospodarkę,  czystszą produkcję i energię odnawialną. Niezbędne jest odejście od paliw kopalnych.

Schlyter Carl  Niezbędne jest osiągniecie wspólnych celów. Konieczne jest ustalenie celu 30%  redukcji. Innowacyjny cel pobudzi gospodarkę i stworzy miejsca pracy. Wydajność  energetyczna musi być wiążąca. Należy odrzucić źródła kopalne i energie jądrowa.  Priorytetem są wydajne rozwiązania, stworzenie miejsc pracy. Niezbędna jest  przebudowa infrastruktury energetycznej. UE nie może być w pełni uzależniona od  paliw kopalnych.