Analiza możliwości zwiększenia celu 20%-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji cz. IV emisja CO2Westlund Asa  Należy zwiększyć elastyczność dla przemysłu. Konieczne są cele długoterminowe i  ich kontrola. Trzeba negocjować z sektorem przemysłu. Istotne jest zachowanie  wzrostu gospodarczego przy spadku emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. UE musi być liderem w kwestii usuwania  rtęci. W kwestiach przeciwdziałania zmianom klimatycznym UE musi być wzorem.  Ważne są dalsze negocjacje w sprawie międzynarodowej polityki klimatycznej.  Niezbędne są te same normy konkurencyjności. Rozwiązania dla poszczególnych  sektorów muszą być spójne i korzystne. Należy przeciwdziałać lobowaniu niektórych  sektorów. Niezbędny jest silny sygnał PE do RE i KE o osiągnięcie celu 30%.  Konieczny jest jasny cel efektywności energetycznej.

Tatarella Salvatore  Istotne jest zachęcanie w skali międzynarodowej do wiążących celów. Należy rzeprowadzić analizę przykładów z przeszłości. Sprawozdanie jest politycznym manifestem. Nastąpi radykalny podział Komisji. Niezbędne jest wypracowanie spójnego stanowiska. Stanowisko musi być otwarte na głos innych członków, również polityk. Należy odnowić mapę drogową Komisji.  W sprawozdaniu brak:  – instrumentów, które mogą doprowadzić do celu,  – dodatkowych kosztów ekonomicznych,  – kompromisu, który będzie do przyjęcia przez wszystkich.

KE  Zmiana klimatu to kwestie przemysłowe i gospodarcze nie tylko środowiskowe.  Niezbędna jest mapa drogowa do 2050 roku. Konieczne są ogromne wewnętrzne  inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną. Istotne są zmiany w branży budowlanej,  motoryzacyjnej, energetycznej. W kolejnych dekadach droższe będzie osiągniecie  wcześniejszych celów. Nastąpił rozwój planów redukcyjnych emisje w polityce  Brazylii, Chin. Trzeba uwzględnić to w polityce UE. Główny filar kompromisu to  swobodny przydział uprawnień i benchmarking. Konieczne jest stworzenie  instrumentów przeciwdziałających ucieczce emisji. Głównym celem jest zapewnienie  wydajności energetycznej. Działania na rzecz zmniejszania emisji wiążą się ze  zwiększaniem zielonych technologii, zmniejszaniem zanieczyszczeń lokalnych i  globalnych. System musi istnieć jako zachęta do wydajności energetycznej. Ważny  jest związek polityki energetycznej i handlu emisjami.