Analiza możliwości zwiększenia celu 20%-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji cz I emisja CO2Jorgensen Dan  UE powinna przejść na cel 30% dopiero wtedy, kiedy inne państwa pójdą w tym  samym kierunku. Należy prowadzić niezależne negocjacje. Nie będzie ambitniejszych  planów redukcji emisji CO2 w USA. Nie poniosą tych samych wysiłków co UE.  Gospodarka europejska powinna być jak najbardziej konkurencyjna. Kraje najbardziej  wydajne energetycznie będą w przyszłości najbardziej konkurencyjne. Konieczne są  zachęty, zmiany w systemie handlu emisjami. Ważne jest określenie cen  minimalnych. W UE musi być pewność prawna dla inwestorów. Jeżeli nie zgadzamy  sie z rozwiązaniami musimy przedstawiać silne argumenty. Należy poświecić większą  uwagę wydajności energetycznej. Gospodarka oparta na paliwach kopalnych nie  będzie konkurencyjna.

Davies Chris  Należy inwestować w produkcje energii i gospodarkę niskowęglową. Trzeba zmienić  politykę gospodarki. UE musi być liderem zwiększania celu redukcji emisji.Konieczne jest stworzenie klarownej mapy drogowej. Wdrożenie obowiązującej legislacji spowoduje osiągniecie celu 25%. 17 % spadku emisji w porównaniu z  rokiem 1990. 12% redukcji to wynik kryzysu gospodarczego. Należy wdrożyć nowe  przepisy prawne. KE nie działa dynamicznie. Musimy zmienić cenę, pułapy emisji.  Państwa Członkowskie nie są skłonne do zmian pułapów emisji. Brak oświadczeń  Komisji. Wzrost gospodarczy spowoduje wzrost cen. Nie ma możliwości do roku  2050 osiągnięcia wzrostu produkcji przy 0% emisji. Państwa Członkowskie  sprzeciwiają się przechodzeniu z węgla na energie odnawialną. Trzeba zwiększyć  inwestycje. Istotne jest stworzenie impulsu dla gospodarki. Musimy podkreślić  aspekty gospodarcze, ekonomiczne i ekologiczne. UE posiada lepszy poziom w  stosunku do gospodarek wschodnich.

Ouzky Miroslav  Chiny chcą obniżyć emisje o 40% do roku 2020. Założony cel redukcji o 20%  zrealizowano w ciągu ostatnich 5 lat. Przechodzenie Chin na gospodarkę  proekologiczną to wyłącznie aspekt ekonomiczny. Musimy stworzyć impuls do  pobudzenia przemysłu UE. Należy zmniejszyć uzależnienie od paliw kopalnych.  Zatrudnienie w UE spada. Należy uprościć działania administracyjne, podatkowe oraz  zwroty związane z odnawialnymi źródłami energii. Musimy rozszerzać współpracę  międzynarodową. Zwiększajmy rozwój, obniżajmy emisje ale bądźmy realistami.  Konkurencja światowa wyprzedza UE. Konieczne jest określenie potencjału UE.