Sprawozdanie z wykonania za rok 2013: rozwijanie i stosowanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla cz. II emisja CO2V.Ford – sprawozdawca: Jeżeli firmy działające w branży elektrycznej będą mogły skorzystać z systemu CCS, to koszty infrastrukturalne wzrosną o 40%. Niektóre rozwiązanie CCS, mogą być oczywiście tańsze, nie ma na to reguły. Bez wątpienia jednak zawsze będzie to droga technologia, choć nie koniecznie zawsze droższa od OZE.

E. Herczog: Sekwestracja CO2, to ważna kwestia, brakuje jej jednak nadania odpowiedniej pilności. Wykorzystanie węgla w niektórych państwach jest wciąż duże, tym bardziej projekt CCS trzeba jak najpilniej wdrożyć. Europa nie może się tutaj opóźniać, pod tym kątem trzeba patrzeć na proponowane poprawki. Potrzeba nam jasnego przesłania, bez względu na opinię publiczną. Na dzień dzisiejszy nie można żyć bez węgla, trzeba to jasno sobie powiedzieć i pokazać.

A. Vidal – Quadras: CCS, to kwestia zawierająca wątki kontrowersyjne jako technologia. CCS musi wykazać swe zalety w skutecznym wyłapywaniu i zmniejszaniu emisji CO2 do atmosfery. Trzeba przyjąć do wiadomości, iż paliwa kopalne zostaną składnikiem palety energetycznej, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Nasze ambitne cele już teraz przekładają się na wyższe rachunki za elektryczność, trzeba myśleć o tym, by CCS tego trendu nie pogłębiał, gdyż może to być klucz do nowej europejskiej strategii. Wszystko zależy od kosztów, badania musza się skupić na wychwytaniu CO2 i na jego wtórnym wykorzystaniu. Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Po pierwsze trzeba zauważyć, że komunikat dotyczący CCS opublikowany w marcu, był przygotowany z myślą o promocji tego nowatorskiego systemu. Dlatego też dyskusja i przesłanie PE jest bardzo na plus, szczególnie teraz. Jak wiadomo, Komisja chce nie tylko zarządzać programami już działającymi, ale także przygotowuje się na działania na przyszłość, w tym na wieloletnie ramy finansowe, które są na ostatnich etapach przygotowań (2014-2020). Zapewnią one nowe możliwości, wsparcie nowych technologii, tak by tworzyć gospodarkę niezależną od węgla. Po drugie KE stara się zdefiniować ramy klimatyczne dla Europy na lata do 2030 roku, biorąc pod uwagę wszystko, co jest związane z paliwami kopalnymi, CCS, wykorzystaniem CO2. Dziś leży to w centrum naszej debaty. Dostrzegane jest bliskie powiązanie między CCS, a OZE. KE nie uważa by, istniała potrzeba traktowania tego typu technologii jako konkurujących. Znajdujemy się w takiej sytuacji, gdzie trzeba dywersyfikować źródła energii. Także z punktu widzenia politycznego, jest tutaj silna wola integracji. Aktualny stan projektów energetycznych i dostaw energii, które są skomplikowane, wymagają wielu procedur i zezwoleń, dlatego CSS nie jest tutaj wyjątkiem. Wiadomym było, że działania, które były omawiane mają duże opóźnienia, nie oznacza to jednak, że prace nie będą kontynuowane. Te projekty będą nadal dostępne. Pojawią się także nowe projekty, które są już na etapie tworzenia.