Stan europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2012 r. cz.II emisja CO2B.Eickhout: Wszyscy zgadzają się co do tego, że potrzebna jest reforma ETS-u z uwagi na to, iż cały czas jesteśmy w trakcie batalii o backloading. Zgadzamy się, iż potrzebna jest głęboka reforma kwestii ETS-u, ponieważ nie funkcjonuje on tak jak powinien. Co zrobić, aby jednak system funkcjonował prawidłowo. Jednym z problemów ETS-u jest poziom ambicji. Ostatecznie żaden instrument się nie sprawdzi, jeśli nie będzie odpowiedniego poziomu ambicji. Jest to największy problem na chwile obecną. Parlament od dawna zwracał uwagę na nie funkcjonowanie ETS-u, niestety nie udało się uzyskać większości dla wyższego celu. Wymóg obniżki powinien być utrzymany, co by wysłało zdecydowany sygnał dla naszych inwestorów. Przegląd rynku emisji CO2 i innych gazów mógłby być wybrany ustawowo. Potrzeba realnych dyskusji w sprawie ETS-u. System musi być bardziej elastyczny. Potrzeba więcej polityk sektorowych. Trzeba zagwarantować, aby dochody z systemu ETS rzeczywiście pomagały w spełnianiu założonych celów.

R.Sieber: Należy zadąć sobie pytanie podstawowe, jaki odpowiedni sygnał wysłać Radzie i Komisji, czyli czego oczekuje się od ETS-u. ETS ma być po to, aby osiągnąć w sposób opłacalny redukcję CO2, co jest dobrym ale bardzo ogólnym zapisem. Należy zastanowić się jak te cele doprecyzować i osiągnąć. Jeśli chciałoby się osiągnąć jeszcze inne wartości takie jak innowacyjność to należy ten system tak dopracować, aby łączył w sobie różne elementy. Trzeba jasno powiedzieć, czego się oczekuje. Jest to też kwestia polityczna. W ramach systemu ETS Komisja przeprowadza analizę i daje do dyspozycji rożne opcje. Jeśli chodzi o prawdziwe reformy strukturalne to aktualnym zostaje cały czas pytanie, czego oczekuje się od systemu ETS”. Problemem tego systemu są nadwyżki oraz ceny. Istnieje duży problem z ucieczką emisji.

P.Ayuso: Obecna propozycja jest klęską. Cel ETS-u był celem środowiskowym ale także celem, który był realizowany w strukturze ekonomicznej. Przedłożona propozycja chce rozwijać dalej aspekt progospodarczy. Należy bardzo realistycznie powiedzieć, że jeśli spadają ceny uprawnień to nie będzie możliwości uzyskania założonych celów. Potrzeba poważnej debaty.

V.Prodi: ETS bazuje na mechanizmach rynkowych i ma na celu jak najszybszy i najbardziej rentowny system obniżenia emisji. Należy być konsekwentnym, jeśli wybiera się mechanizm rynkowy to trzeba być pewnym, że ten mechanizm będzie funkcjonował. Nie można zakładać, że około 50 % uprawnień do emisji to uprawnienia bezpłatne, jest to niemożliwe. Rynek nie może funkcjonować z bezpłatnymi uprawnieniami, poza tym nie można wyprowadzać uprawnień z rynku. ETS nie będzie funkcjonował dopóki nie zostanie przyjęty na szczeblu globalnym.