Sytuacja w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). emisja CO2C. Davies: Przedstawiono tutaj ustawodawstwo z którym trzeba będzie się borykać przy poziomie 25 % emisji, czyli emisjami ze wszystkich branż przemysłu. Czasy są trudne, rozwija się technologie wymagające dużych nakładów pracy. Komisja ENVI ustanowiła niedawno nowy program finansowania tego typu inwestycji. Sukcesem jest wygenerowanie około 6 mld euro nowego finansowania. Trzynaście projektów ubiegało się o środki z tego projektu finansowego. Większość pieniędzy zostanie przekazana na projekty innowacyjne, ale głównym celem było promowanie technologii CCS. Tutaj niestety pojawiają się problemy. Przede wszystkim spadek ceny emisji CO2 za tonę.

Elektrownie atomowe - przyczyną emisji CO2 do środowiska

Elektrownie atomowe – przyczyną emisji CO2 do środowiska

Oznacza to, że środki pieniężne, które maja rządy krajowe z aukcji emisji, nie są tak wysokie jak szacowano co skutkuje tym, że koszty offsetowej emisji do atmosfery nie są tak wysokie jak w latach poprzednich. Potrzeba partnerstwa miedzy rządami krajów UE, ponieważ koszty pojedynczych projektów są bardzo wysokie.

Komisja Europejska: Analizowane są w tej chwili powody dla których technologia CCS nie uzyskała odpowiedniego zainteresowania. To był jeden z najważniejszych instrumentów finansowania, by mieć możliwość przeprowadzenia projektów od fazy pilotażowej do fazy wdrażania. Otrzymano 13 wniosków, jeśli chodzi o współfinansowanie projektów, co było celem Rady Europejskiej. Zgłoszone projekty pochodzą z różnych krajów członkowskich, są zaawansowane technologicznie i mają bardzo dobrą jakość. Wszystkie te plany przeszły pozytywnie ocenę tzw. „należytej staranności”. Procedura ta wymagała potwierdzenia współpracy z rządem konkretnego kraju i niestety to kryterium spełnił tylko jeden projekt, który z czasem został jednak wycofany. Część projektów nie została potwierdzona na ostatnim etapie, ponieważ brakowało środków krajowych. Należy przyjrzeć się implikacjom politycznym w krajach członkowskich, gdyż jest to jeden z powodów wyjaśniających, dlaczego technologia CCS nie jest stosowana na skalę komercyjną w Europie.