Warunki osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r. cz.IV emisja CO2Sprawozdawca: M. Pieper : Temat jest jednocześnie bardzo polityczny i bardzo techniczny. Ważne są cele, czyli 147 gramów CO2 na km do 2020 roku. Istotne jest co stanie się później. Ważne są kwestie super jednostek, czyli bardzo innowacyjnych pojazdów wprowadzanych na rynek. Sugeruje się, że powinno się wprowadzić bardziej rygorystyczne cele na 2020 rok, aby później łatwiej było osiągnąć założenia na 2025 rok. Cel 147 g jest jednak ambitnym celem, a jednocześnie osiągalnym. Nie ma przesłanek, by ten cel zaostrzać. W branży jest dużo innowacji, ale to przekłada się na wyższe koszty. Trzeba pamiętać o tym, że Europa musi być konkurencyjna na rynku globalnym. Jeżeli chodzi o ustalanie limitów na 2025 roku – jest na to jeszcze zbyt wcześnie, żeby go ustalać. Trzeba uważać, żeby nie narzucać na branże motoryzacyjną zbyt dużej presji, bo to może negatywnie wpłynąć na rozwój. Super jednostki powinny pozostać jako system zachęt. Nie powinno się z tego rezygnować. Jeżeli chodzi o nowe procedury testowe – system testów nie może być bez końca zmieniany przez Komisję. Należy ustalić konkretną procedurę i trzymać się tych ustaleń.

H. Krahmer: Kompromis dla lekkich samochodów jest zbyt świeży – 2 letni. Cykl produkcji trwa około 10 lat. Trzeba rozsądnie planować. Badania mówią, że plany albo są zbyt ambitne, albo za mało ambitne. Zanim będziemy sobie stawiać konkretne cele należy przejść cykl produkcyjny. Trzeba zachęcać do produkcji samochodów alternatywnych. Jest zgoda na produkcje super jednostek wśród samochodów i tak samo powinno być w przypadku lekkich samochodów dostawczych.

E. Tosenovsky: Potrzebne jest realistyczne podejście. Należy pamiętać ze lekkie pojazdy dostawcze mają duży wpływ na MŚP. Jeżeli wprowadzone zostaną znaczące zmiany, będzie to miało wpływ nie tylko na branżę motoryzacyjna, ale także na branże zależne. Propozycja 147 g jest bardzo rozsądna. Nie ma sensu śrubować ją jeszcze bardziej.

V. Prodi: Należy poprzeć cel na 2025 roku utrzymując cele 2020 roku. Należy przeglądnąć cykl testowy. Ważne jest przyjęcie jak najszerszej liczby samochodów hybrydowych. To są samochody funkcjonujące szczególnie w mieście i może przynieść dobre skutki. A. Vidal-Quadras: Transport stanowi 1/5 emisji CO2. Transport drogowy wynosi 75% z tej 1/5.
Zamierzone cele są możliwe do osiągnięcia, ale trzeba wspierać branże w tym okresie przejściowym. Nie powinno się manipulować przy celach, bo to źle działa na branżę. Jeżeli chodzi o cele na dalsze lata, trzeba poczekać na harmonizacje światową. MŚP powinno używać małych samochodów dostawczych. To wesprze branżę i spowoduje wzrost produkcji o 10%.

A. Gierek: Emisje trzeba liczyć nie tylko podczas spalania paliwa, ale także podczas produkcji i rozmontowywania. Producenci europejscy trzymają swoje innowacyjne rozwiązania w szufladach i boja się w nie inwestować. Japonia mocno wyprzedza Europę w tej kwestii.

H. Reul: Ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo inwestycyjne, aby utrzymać przemysł w Europie. Potrzebny jest silny sygnał. Trzeba zatrzymać ciągłe zmiany i trzeba dać to wyraźnie do zrozumienia Komisji. Dobre, innowacyjne rozwiązania, takie jak super jednostki powinny być promowane i wspierane.

J. Henin: Potrzebne jest dobre ustawodawstwo. Emisje musza być kontrolowane. Przemysł nie może się do tego przestawić z dnia na dzień. Trzeba zachęcić przemysł do badań. Jeżeli Europa chce osiągnąć postęp powinna mieć globalny plan. Na razie na europejskich drogach jest coraz więcej ciężarówek. Wszyscy skupieni są na kosztach, ale należy pamiętać również o zdrowiu.

B. Lange: Cel 147 gramów do roku 2020 jest dobry. Powinien zostać potwierdzony, a nie zmieniany. Trzeba się przyjrzeć procedurom. To skandal, że zarejestrowano tylko jedna innowację ekologiczną zatwierdzoną przez Komisję. Jeżeli chodzi o super jednostki – 100 000 pojazdów nie jest chyba najlepszą liczbą. Należy to przemyśleć. Nie można przewidywać jakiejś liczby, bo to zwykłe spekulacje. Należy planować sytuację po 2020 roku, ale nie można tworzyć konkretnych przepisów już teraz.

Sprawozdawca: M. Pieper : Ważne jest szerokie poparcie i dobre podejście. Ciężko będzie o kompromis, jeżeli chodzi o procedury.