Warunki osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r. cz. III emisja CO2W. Langen (w imieniu sprawozdawcy: M. Pieper): Cel 175 gramów do 2020 roku to jak najbardziej właściwe podejście. Poprawki dotyczą cyklu testowego, niemniej wniosek Komisji Europejskiej może zostać poparty. Poprawki Zielonych i Pani Van Brempt dotyczą zaostrzenia celu do 128 gram, nie ma do tego argumentacji. Cele ustalone rok temu nie powinny być tak szybko zmieniane. 180 gram to też nie jest dobre rozwiązanie. Lekkich samochodów używają małe i średnie przedsiębiorstwa. Cele 180 gram emisji CO2 przekładają się na większe spalanie, a to odbije się właśnie na MŚP. Należy tworzyć system zachęt, a nie karać producentów, którzy nie radzą sobie z wdrażaniem celów. Jeżeli chodzi o ograniczenia prędkości nie powinno się tego mieszać, należy to zostawić Komisji Transportu.

K. Van Brempt: Cele na 2020 i 2025 rok powinny być traktowane równolegle. O Super Kredytach należy dyskutować. Może warto stworzyć równoległy program zachęt dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Nie można tworzyć luk prawnych, aby wspierać branżę motoryzacyjną. Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości dla busów – ma to wpływ na emisje.

H. Krahmer: potrzebna jest pewność prawna dla sektora motoryzacyjnego. Super kredyty powinny być dostępne również dla lekkich pojazdów dostawczych, może nawet w większym wymiarze niż dla samochodów osobowych. Cele na lata po 2020 powinny być wypracowywane w przyszłości, nie teraz. Należy poczekać aż cykl testowy będzie wypracowany.

E. Tosenovsky: Opinia sprawozdawcy jest dobrze wyważona. Super kredyty powinny wspierać innowacje. To może wspierać MŚP, które używają tych pojazdów na krótkich miejskich odcinkach i mają dostęp do ładowania.

A. Viadal-Quadras: Należy przyjąć propozycje Komisji Europejskiej dotyczącą ilości gram na km. Ten cel jest do wykonania. Cele na okres po 2020 roku powinny poczekać na procedury testowe. Komisja powinna zbadać możliwość zmiany stanowiska w sprawie całego „życia pojazdu”.

Komisja Europejska: Większość wniosków i ocen pokrywa się z tym, co było mówione podczas dyskusji o samochodach osobowych. Jeżeli chodzi o ograniczenia prędkości dla pojazdów dostawczych pojawiło się to jako jedno z narzędzi, które Komisja chciałaby rozważyć. Trzeba się zastanowić również nad rozszerzeniem tego na busy itp. Wymaga to jednak jeszcze dużo pracy.

W. Langen: Ważne jest wypracowanie dobrego stanowiska w komisji ITRE. Nie ma co na siłę wymyślać celów na 2025 rok. Europejskie cele dla lekkich samochodów dostawczych na 2020 rok odpowiadają celom USA na ten rok, ale dla samochodów osobowych. To pokazuję że cele Europejskie są ambitne i wystarczające. Nie należy ich jeszcze bardziej zaostrzać.