Warunki osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r. cz.IV emisja CO2Sprawozdawca: F. Hall: Samochody osobowe odpowiedzialne są za 20% emisji CO2. Te emisje trzeba jak najszybciej zmniejszyć. Niemniej to zmniejszanie musi być stopniowe. Należy znaleźć elastyczny sposób, by osiągnąć ten cel. Redukcja musi być realizowana w konkretny zharmonizowany sposób. Emisje powinny spadać tak, by osiągnąć cele na 2025 rok. USA już maja ustalone cele na 2025 rok, UE tez potrzebuje takiej jasności dla producentów. Nie powinniśmy czekać na nowy cykl. To nie byłby dobry sygnał. Potrzebne jest duże zmniejszenie emisji, ale nie można działać bez stopniowych kroków. Jest zapotrzebowanie na nowe technologie i potrzebne są do tego zachęty. Ważny jest sposób w jaki będą realizowane cele. Ważna jest kwestia super kredytów – powinno się z nimi poczekać do 2025 roku.

J. Brezina: Można przeprowadzić ocenę w roku 2020. Super kredyty są dobrym rozwiązaniem, są dobra zachętą. Flexible Mandate nie jest dobrą metodą, nie jest neutralny, wspiera samochody elektryczne. Nie wszyscy producenci mogą chcieć iść w tym kierunku. Zmienianie celów po 2020 roku nie będzie dobrym rozwiązaniem, szczególnie biorąc pod uwagę sytuacje w przemyśle samochodowym.

K. Van Brempt: Ważna jest zarówno kwestia interesu konsumentów i producentów jak i sprawa ochrony środowiska. Niemniej nie musza się one wykluczać. Nie ma jednomyślności co do tego, czy potrzebne są nowe cele na 2020 rok. Takie cele powinno się ustalić, ale powinny być one elastyczne. Super kredyty które obecnie obowiązują nie są wydajne. One są dobre, ale muszą lepiej działać – trzeba wyeliminować luki prawne, aby wyeliminować nieuczciwą konkurencję. Ważna jest bliska współpraca z Komisją.

E. Tosenovsky: Ważne jest wspólne dobrze wypracowane stanowisko. Ważne by nie utrudnić pracy branży. Nie wiemy jak będzie rozwijać się nauka. Ustalanie ambitnych celów na 12 lat do przodu nie jest rozsądne. Powinny zostać ustalone cele na 2020 rok, a w 2016-2017 cele na rok 2025. Super kredyty powinny zostać utrzymane, żeby nie komplikować sytuacji w branży motoryzacyjnej. To branża, która ma duży wpływ na PKB.

H. Krahmer: Samochody, które pojawią się na rynku w 2020 roku już teraz są projektowane. Plany UE dotyczące emisji są najbardziej ambitne na świecie. Japonia, USA, mają plany dużo słabsze. To nie jest dobrze przyjmowane przez branżę. Ważna jest płynna granica miedzy karaniem i nagradzaniem.

W. Langen: W Stanach Zjednoczonych zmniejszenie emisji ma wynieść 50%, w UE to znacznie mniej. W konsultacjach powinna brać branża motoryzacyjna, nie tylko Toyota. Sprawozdanie trzeba poddać przeglądowi. Potrzebny jest jednolity cykl produkcyjny. Nie można tworzyć dokumentu, który będzie wyglądał jak apel Greenpeace.

A. Vidal-Quadras: Przed ustalaniem celu na 2025 należy poczekać na zakończenie cyklu testowego. Inaczej cele wciąż będą przesuwane, stworzy to niestabilność, spowoduje brak zaufania ze strony producentów. Przy obliczaniu emisji trzeba brać pod uwagę całe życie samochodów, czyli także produkcje i złomowanie. Trzeba zmniejszyć maksymalna ilość samochodów, którą producent może uwzględnić w ramach Super kredytów.