Warunki osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r. cz.V emisja CO2A. Gierek: Projekt KE należy poprzeć. Ograniczenie emisji CO2 ma bardzo duże znaczenie. To powoduje również zmniejszenie zużycia paliwa. Kryterium użyteczności nie może być tylko masa – ważna jest moc, ilość miejsc, kształt. Trzeba brać po uwagę nie tylko CO2, ale także hałas, czy NOX. Super kredyty wyzwalają konkurencyjność i innowacyjne rozwiązania.

J. Andres Barea: Ważne by mniej zanieczyszczać. Ważna jest ocena wpływu i jaki wpływ na nią będzie miała kwestia kryzysu. Super kredyty mają wspierać dwa cele – innowacje i konkurencję. Ludzie nie kupują nowych samochodów, a stare zanieczyszczają. Super kredyty mogą zapewnić zmianę.

A. Meszaros: Należy wspierać konkurencyjność europejskich producentów. Przemysł osiągnął historyczny spadek. Cele KE są bardzo ambitne. Nie można zmieniać celów na 2020 rok, ale nie można także tworzyć nowych celów na lata po 2020. Tym można zająć się najwcześniej 2017 roku. Inaczej stworzony zostanie niepewność, a liczby byłyby czysto polityczne.

V. Remek: Potrzebna jest wstrzemięźliwość. Samochód jest ważną częścią życia. Sektor motoryzacyjny zatrudnia bardzo dużo pracowników. W ostatnim czasie było bardzo wiele zwolnień w tym sektorze. Ludzie nie mają pieniędzy aby kupować nowe samochody. Nowe technologie zwiększają ich cenę. Zakazanie używania starych pojazdów byłoby niedemokratyczne.

Komisja Europejska: Super kredyty rozwadniają cele na 2020 rok. Powinno się tego unikać. Potrzebne są zachęty, ale bez kompromisów wobec celów. Cele na 2025 rok powinny być ustalane po zakończeniu cyklu testowego, czyli w 2017 roku. Ekoinnowacje potrzebują przeglądu i są na ten przegląd otwarte. Prowadzone są negocjacje z zainteresowanymi stronami.

Sprawozdawca: F. Hall: Nie powinno się zmieniać celów na 2020 rok. Nie życzy sobie tego sektor. Flex Mandate i Super kredyty powinny pozostać w gestii Komisji. Potrzebna jest pewność. Warto wysłać sygnał pod adresem sektora. Potrzebna jest ocena skutków.