Warunki osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r. cz.I emisja CO2T.Ulmer: Krystalizują się pewne punkty w zakresie, których będzie można zawrzeć znośne kompromisy. Należy ustalić zakres prac na lata 2014 – 2017. Ekwiwalenty CO2 powinny być wprowadzone tak aby pozostawić bez decyzji kwestie tego w jakim kierunku ma iść przyszłość samochodu. Wytwarzanie napędów powinno być uwzględnione w różnej postaci. Tworzy się pewna podstawa w kwestii super kredytów. Ograniczanie zdolności zliczania będzie z jednej strony pewnym spektrum, które nie każdemu samochodowi będzie dostępne i redukujące emisję CO2.  Ogólne ograniczenia samochodów będą z tego systemu wyłączane. Należy dążyć do tego by na rynku było więcej nowych samochodów. Najkorzystniejszy byłby ogólnoświatowy, ujednolicony cykl testów. Każdy konsument w każdym kraju powinien mieć do czynienia z podobnymi wartościami cyklów testowych.